In E-Force werken ondernemers in Eindhoven samen op het gebied van energie. Nu en voor de toekomst.

We slaan de handen ineen. Zo hoeft niet iedereen het wiel (opnieuw) uit te vinden, hebben we meer investeringskracht en bedingen we scherpere prijzen. Bovendien kunnen we zo voorkomen dat het netwerk overbelast raakt.


E-Force gaat onder meer om:

Opwekken
& besparen

Verduurzamen van een pand kan door besparen of het opwekken van energie. Samen inkopen van panelen of energie management systemen is financieel voordelig.
Als coöperatie kan E-Force ook met samen investeren in zonnepanelen.

Energie
verhandelen

Samen een energiecontract afsluiten voor in- of verkoop van elektriciteit levert een scherpere prijs.
Deelnemers kunnen ook een eigen handelsplatform opzetten om direct elektriciteit te in- en verkopen op de energiemarkt en/of onderling te handelen.

Flexibiliteit vermarkten

De nieuwe energiemarkt biedt veel kansen! Zo onderzoeken we de mogelijkheid om als E-Force in te spelen op de continue prijsschommelingen van elektriciteit. Bijvoorbeeld door de elektriciteit vast te houden (denk aan accu’s) of verbruik uit te stellen.

E-Force, voor ondernemers

Of je nu een kantoor huurt of een eigenaar bent van een groot logistiek pand; elke ondernemer moet zich bezighouden met energie en verduurzaming. Er zijn verplichte maatregelen én interessante mogelijkheden. Binnen E-Force kunnen ondernemers de handen ineen slaan. Daarmee verduurzamen we sneller en voordeliger.

Start op Eindhoven Noordwest
We starten met ondernemers op bedrijventerrein Flight Forum en de rest van Eindhoven Noordwest. Voor pandeigenaren en huurders. Voor grootverbruikers in energie en voor kleine of zuinige organisaties. Iedere situatie is uniek, en er zijn voor elke situatie mogelijkheden binnen E-Force. Zie jij kansen op jouw bedrijventerrein? Laat het ons weten.

6 redenen om samen te werken binnen E-Force

  1. financieel voordeel
  2. voldoen aan toekomstige regelgeving (zoals energielabel)
  3. bijdragen aan een beter wereld
  4. een duurzaam imago
  5. meedelen in gezamenlijke kennis en ervaringen
  6. kansen en/of interesse in technische innovaties in de energietransitie

Kan het netwerk het straks aan?

We vragen samen steeds meer van het elektriciteitsnetwerk. Netbeheerders waarschuwen voor congestie: extra vraag naar energie kan dan niet geleverd worden. We moeten het net dus efficiënter gaan gebruiken.

Samenwerken is cruciaal. Naast besparingen, kijken we binnen E-Force hoe lokaal opgewekte energie ook lokaal kan worden gebruikt, en onderzoeken we innovatieve oplossingen als het gebruiken van de flexibiliteit.

Powered by …

Flight Forum CV en gemeente Eindhoven werken aan de start van dit energienetwerk. Daarmee hopen ze verduurzaming te versnellen. Op dit moment brengen we mogelijkheden, businesscases en samenwerkingsvormen in kaart. Vervolgens is het aan de ondernemers en eigenaren die mee willen doen om te bepalen of en hoe zij vorm willen geven aan E-Force. Het energienetwerk wordt dus opgezet voor en met ondernemers en eigenaren in het gebied.