Veel ondernemers zitten met de uitdaging: hoe ga mijn gebouw verduurzamen? Kantoorpanden moeten in 2030 energielabel A hebben. Een pand verduurzamen kan op twee manieren: energie besparen of energie opwekken. Of nog beter, een combinatie van deze twee. Er zijn veel kansen om hier samen een stap in te zetten. Op deze pagina beschrijven we een aantal mogelijkheden.


Kans 1: Gezamenlijke inkoop energie management systemen

Energie besparen in je pand? Dat kan met een energie management systeem (EMS). Wanneer meerdere eigenaren hiervoor kiezen, is het slim samen een tender uit te schrijven. Hierdoor kan flink op de prijs worden bespaard.

Wat is EMS?

Klimaatsystemen zijn doorgaans met een relatief grote foutmarge ingesteld. Daardoor staat apparatuur vaak onnodig lang aan. Door de klimaatbeheerssystemen exact op elkaar af te stemmen, kun je veel energie besparen. Eerst wordt een energiescan gedaan, vervolgens worden de installaties opnieuw ingeregeld. Doordat er niet en of nauwelijks geïnvesteerd hoeft te worden in nieuwe apparatuur is de investering relatief snel terugverdiend. Een rapport van het Ministerie van Economische Zaken heeft het over minder dan 1 jaar.

Met een energie management systeem bespaart pandeigenaar Merin 38% op gas en 9% op elektra.

Wat bespaar ik?

De systemen van Spectral Energy bieden naar eigen zeggen gemiddeld 20% besparing op het gasverbruik, en 5% op elektra. Op het Flight Forum maakt Merin voor het gebouw ‘Luchtruim’ gebruik van dit systeem en behaalt zij een bovengemiddelde besparing van 38% (gas) en 9% (elektra). 

Samen besparen

Wanneer meerdere pandeigenaren een EMS willen aanschaffen, is het verstandig om samen een tender uit te schrijven. Hierdoor kan flink op de prijs worden bespaard. Ook voor andere besparingsingrepen kan gezamenlijke inkoop schaalvoordeel opleveren.


Energie van de zon

Energie opwekken kan op verschillende manieren. Uit vooronderzoek blijkt dat de potentie voor het opwekken van energie door zonnepanelen enorm is.

Kans 2: Gezamenlijke inkoop zonnepanelen

Zonne-installaties zijn doorgaans een goede investering. Natuurlijk kan ieder dat voor zich regelen. Maar kan veel bespaard worden wanneer de aanschaf, onderhoud, verzekering etcetera gebundeld worden. Hiervoor geldt: hoe meer m2 PV-installatie, hoe groter het voordeel. 

Inkoop bundelen

Bigger is better. De prijzen van zonnepanelen zijn sterk afhankelijk van het aantal m2 zonne-installatie waar het om gaat. Ter illustratie: Wie tot 50 kWp wil aanschaffen, betaalt zo’n 850 euro per kWp. Boven de 500 kWp gaat om 650 euro per kWp. En boven de 5000 kWp betaal je maar 550 euro per kWp.

Het gaat dan om de aanschaf van de panelen, de omvormers, overige materialen, eventuele vergunningsaanvragen en de installatie.(exacte prijzen zijn natuurlijk afhankelijk van de leverancier, de kwaliteit en het rendement van de zonnepanelen) De terugverdientijd bij bedrijven ligt gemiddeld tussen de 6 en 8 jaar. Bij scherpere prijzen is dat minder.

Bij bundelen geldt: meer zonne-installaties betekent een groter voordeel.

Onderhoud bundelen

Ook op operationele kosten als schoonmaak, onderhoud, verzekeringen, kan flink worden bespaard door een collectieve aanpak. Dat kan bij genoeg deelnemers jaarlijks de helft in kosten schelen. Met een levensuur van 25 jaar is dat 25 keer de besparing. Dit kan ook interessant zijn voor ondernemers die nu al zonne-installaties hebben. Ook hier geldt: hoe meer zonne-installaties, hoe groter de besparing.


Kans 3: Zonnepanelen in collectief eigenaarschap

Niet individueel, maar echt sámen investeren in het opwekken van zonne-energie; dat kan. Ondernemers vormen dan samen een entiteit, zoals een coöperatie. Deze partijen brengen kapitaal in. Daarmee koopt en plaatst de coöperatie zonnepanelen op beschikbare daken.

Coöperatie

Zowel pandeigenaren als huurders zouden kunnen toetreden tot de coöperatie. De deelnemers hoeven dus zelf geen dak te hebben. Ook kunnen bestaande installaties worden ingebracht. De coöperatie wordt formeel eigenaar van de installaties. De precieze verhoudingen, rechten en aanspraken moeten nader worden besproken.

Wat is het voordeel?

  • Er is voordeel van grootschalige inkoop en daarmee een (fors) lagere prijs.
  • De leden van E-Force kunnen goedkoop elektriciteit inkopen van de coöperatie.
  • Opbrengsten van de opwek kunnen weer terug vloeien naar de aandeelhouders.
  • Ook zonder dak en met relatief kleine investering kun je deelnemen.
  • Coöperatie kan zich ook inzetten voor andere energievraagstukken.