De meeste ondernemers hebben een eigen energiecontract met relatief vaste prijzen en een marge voor de energieleverancier. Dat kan ook anders. Bijvoorbeeld gezamenlijk één energiecontract afsluiten. Of door eigen een handelsplatform op te richten en direct te (laten) handelen met we energiemarkt.
We beschrijven hier kort enkele mogelijkheden.


Gezamenlijk energiecontract

Als deelnemers van E-Force kun je samen een energiecontract afsluiten bij een energieleverancier. Het collectief (bv een coöperatie) verkoopt aan de ene kant stroom die ze zelf opwekt, aan de andere kant koopt ze energie in. Omdat het gaat over grotere hoeveelheden, krijgt de coöperatie een goede prijs. De bedrijven/deelnemers hebben vervolgens een energiecontract met de coöperatie, voor verkoop en/of inkoop.


Eigen handelsplatform

E-Force kan ook een eigen handelsplatform oprichten. Het collectief (bv de coöperatie) verkoopt hier de stroom die ze opwekt met de eigen zonnepanelen. Ook onafhankelijke ondernemers met zonnepanelen kunnen hun stroom op het handelsplatform verkopen. Leden van de coöperatie kunnen hun stroom afnemen bij het handelsplatform.

Extra optie: maatschap

Een bijzondere variant op het eigen handelsplatform is wanneer de deelnemers een maatschap vormen. Alle zonnepanelen worden ondergebracht in de maatschap. Het maatschap richt een handelsplatform in dat rechtstreeks energie in- en verkoopt op de markt. Binnen de maatschap wordt de stroom verdeeld onder de leden. Het handelsplatform is verder gesloten voor individuele deelnemers. 

In deze vorm wordt de productie en gebruik op elkaar afgestemd zodoende dat de lokaal opgewekte stroom zoveel mogelijk ook lokaal gebruikt wordt door de leden van de maatschap. In deze situatie hoeft er dan (bijna) geen energiebelasting afgedragen te worden. Dit is een extra voordeel.