Er is en wordt nog veel meer mogelijk op het gebied van energie. Op dit moment doen we onderzoek naar de mogelijkheden voor het vermarkten van flexibiliteit. Dat kan financieel voordelig zijn en het kan het netwerk ontlasten.

Wat is flex?

Elektriciteit is een bijzonder ‘product’. Het moet direct gebruikt worden, anders gaat het verloren. Door het fluctueren van de vraag en het aanbod verandert ook steeds de prijs. Door elektriciteit vast te houden (denk aan accu’s) of verbruik uit te stellen, kan op deze prijsschommelingen worden ingespeeld.

Dit gaat dus verder dan ‘reguliere’ energiehandel. Software houdt aan de ene kant constant de stand van de prijzen op de energiemarkten in de gaten, en stuurt op basis daarvan een deel van het verbruik en opslag in het gebied aan.

Waarom moeten we het net ontlasten?

Het energienet wordt steeds zwaarder belast, en is niet eenvoudig uit te breiden voor een groeiende vraag. Netbeheerders waarschuwen voor congestie: extra vraag naar energie kan dan niet geleverd worden. Op bedrijventerrein Flight Forum heeft het net de status oranje gekregen: dat wil zeggen dat het nauwelijks meer aankan dan nu het geval is.

We moeten het net dus efficiënter gaan gebruiken. Besparen is hiervoor een eerste stap. Daarnaast kijken we hoe lokaal opgewekte energie ook lokaal kan worden gebruikt, en onderzoeken we innovatieve oplossingen als het gebruiken van de flexibiliteit. Samenwerking is daarbij cruciaal.