Powered by…

E-Force is een initiatief van Flight Forum CV en de gemeente Eindhoven. Zij zijn met het plan gekomen voor een innovatief energienetwerk. De gemeente Eindhoven wil ondernemers ondersteunen om werk te maken van verduurzaming. Flight Forum CV heeft de ambitie om het meest duurzame bedrijvenpark van Nederland te worden. In onderzoeken tot nu toe blijkt veel potentieel te zijn op het bedrijventerrein voor lokale zon-opwek. In samenwerking met onder meer TU/e en diverse marktpartijen zijn mogelijkheden, businesscases en samenwerkingsvormen in kaart gebracht en deze worden doorgerekend.


Eindhoven Noordwest

Er kwam al snel interesse van bedrijven (net) buiten Flight Forum. Bovendien geldt bij het bundelen van vraag en aanbod vaak ‘bigger is better’. Daarom gaan we in deze opstartfase ook het gesprek aan met ondernemers in het grotere gebied Eindhoven Noordwest.


Van de ondernemers zelf

Flight Forum CV en de gemeente investeren in de start van het project. Vervolgens is het aan de ondernemers en eigenaren die mee willen doen om te bepalen of en hoe zij vorm willen geven aan E-Force. Het energienetwerk wordt dus opgezet voor en met ondernemers en eigenaren in het gebied.


E-Force in andere gebieden

De vragen en uitdagingen op het gebied van energie en verduurzaming spelen ook bij andere ondernemers in Eindhoven en daarbuiten. E-Force kan een voorbeeld zijn voor innovatieve energienetwerken in andere gebieden en op andere bedrijventerreinen.